Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Skotbu skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skotbu skole
Skotbu
1409 SKOTBU
Org.nr 974593556
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 45
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skotbu skole Ski kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 373,7 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 13,3 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 44 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 264,7 101,2 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 11,8 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 14,6 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,2 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 18,4 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 17,5 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,0 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,0 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 31,1 95,0 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 109 238 137 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 47 53 53 60
Indikator og nøkkeltall Skotbu skole Ski kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 92 336 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 76 878 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,2 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 810 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 987 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år