Oversikt - Skotbu skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skotbu skole
Skotbu
1409 SKOTBU
Org.nr 974593556
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 39
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skotbu skole Nordre Follo kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 229,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 60,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 886 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 48 61
Indikator og nøkkeltall Skotbu skole Nordre Follo kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år