Oversikt - Skøelv skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skøelv skole
Nedre Bakkejord 201
9310 SØRREISA
Org.nr 974569701
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sørreisa kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 75
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 11

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skøelv skole Sørreisa kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 46,0 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 11 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,5 36,9 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,0 23,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 10,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 14,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 12,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,3 86,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 757 28 682 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 77 73 61
Indikator og nøkkeltall Skøelv skole Sørreisa kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 100 121 243
Lønnsutgifter per elev 107 899 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 442 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 972 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år