Oversikt - Skjong barneskule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skjong barneskule (UTGÅTT)
Skjong
6050 VALDERØYA
Org.nr 882605612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 105
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 10

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skjong barneskule (UTGÅTT) Giske kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 106,2 3 000,0 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,1 11,9 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 18 453 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,9 65,7 70,6 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 16,7 15,1 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,8 12,6 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,2 16,2 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,4 97,2 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 061 68 301 1 906 146 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 60 58
Indikator og nøkkeltall Giske kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 108 802 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 87 890 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,9 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 290 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 859 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år