Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Skattebøl skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skattebøl skule
Brennovegen 9
3570 ÅL
Org.nr 975284840
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 55
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 9

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skattebøl skule Ål kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 78,9 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,2 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 13 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,7 43,3 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 17,0 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 8,9 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,6 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 11,5 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 11,1 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 10,3 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,3 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,8 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 440 50 240 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 81 86 57 60
Indikator og nøkkeltall Skattebøl skule Ål kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 146 238 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 111 718 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,1 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 882 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 913 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år