Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Skarpsno skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skarpsno skole (UTGÅTT)
Klokkervegen 2
2390 MOELV
Org.nr 975270572
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 104
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 13

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Skarpsno skole (UTGÅTT) Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,2 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,6 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,3 4,5 4,4 4,4
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,1 4,0 4,0 4,0
Vurdering for læring 3,9 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,8 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skarpsno skole (UTGÅTT) Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 416,9 2 080,7 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,3 11,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 34 329 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 273,7 117,4 64,0 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 8,1 15,8 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,4 12,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1 13,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 14,3 15,6 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,1 97,1 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 503 274 978 1 319 429 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 72 69 63 58
Indikator og nøkkeltall Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 117 705 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 96 275 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 396 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 289 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år