Oversikt - Sandved skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sandved skole
Gamle Asheimvei 9
4318 SANDNES
Org.nr 974610787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 561
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 28
Talet på lærarar 49

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sandved skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 42,7 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,3 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 29 134 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 52 59 61
Indikator og nøkkeltall Sandved skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 117 973 126 820
Lønnsutgifter per elev 96 780 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 787 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 376 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år