Oversikt - Sandnes barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sandnes barneskole
Øysteins Gate 9
8803 SANDNESSJØEN
Org.nr 975294986
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 147
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 15

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sandnes barneskole Alstahaug kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 85,6 3 077,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,7 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 19 549 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,8 43,8 48,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,0 22,0 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,8 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,4 11,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 14,2 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 13,6 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,5 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,4 14,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,5 94,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 242 54 663 1 959 102 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 63 66 74 61
Indikator og nøkkeltall Sandnes barneskole Alstahaug kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 132 037 138 249 121 243
Lønnsutgifter per elev 107 023 111 748 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,9 84,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 216 1 662 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 862 1 492 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år