Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Samfundets skole Oftenes (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Oftenes (privat)
Oftenesheia 2
4641 SØGNE
Org.nr 981522028
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Oftenes AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 43
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Samfundets skole Oftenes (privat) Søgne kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 6,1 137,3 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,2 7,9 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 27 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,4 39,4 35,3 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 17,8 19,8 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 8,2 8,9 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 9,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 8,2 11,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2 8,2 9,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0 13,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 13,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,6 84,6 95,5 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 876 3 876 85 881 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 90 90 90 79
Indikator og nøkkeltall Samfundets skole Oftenes (privat) Søgne kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 127 108 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 104 213 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,4 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 941 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 656 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år