Oversikt - Samfundets skole Oftenes (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Oftenes (privat)
Oftenesheia 2
4641 SØGNE
Org.nr 981522028
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Oftenes AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 42
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 9

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Samfundets skole Oftenes (privat) Kristiansand kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,9 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 562 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 85 78
Indikator og nøkkeltall Samfundets skole Oftenes (privat) Kristiansand kommune Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 126 820
Lønnsutgifter per elev 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år