Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Samfundets skole Dvergsnes (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Dvergsnes (privat)
Dvergsnesveien 145
4639 KRISTIANSAND S
Org.nr 981522036
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Dvergsnes AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 20
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 6

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Samfundets skole Dvergsnes (privat) Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 66,2 137,3 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6 7,1 7,9 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 10 27 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,7 38,1 35,3 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 15,8 19,8 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,8 7,7 8,9 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,4 9,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,1 11,4 11,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1 7,4 9,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 13,3 13,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,0 13,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,8 96,2 95,5 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 192 40 052 85 881 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 160 101 90 79
Indikator og nøkkeltall Samfundets skole Dvergsnes (privat) Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 769 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 580 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,8 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 554 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 243 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år