Oversikt - Rygg skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Rygg skule (UTGÅTT)
5590 ETNE
Org.nr 975281108
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Etne kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 33
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Rygg skule (UTGÅTT) Etne kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 56,2 5 455,0 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 9,8 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 10 743 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,1 51,1 80,7 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 17,8 13,6 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 11,1 13,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,4 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 14,5 17,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,3 98,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 953 36 902 3 399 598 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 89 72 57 58
Indikator og nøkkeltall Etne kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 123 766 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 102 866 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,1 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 875 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 190 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år