Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Rukkedalen Friskole (privat) (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Rukkedalen Friskole (privat) (UTGÅTT)
Rukkedalen
3540 NESBYEN
Org.nr 990207852
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rukkedalen Friskole (privat) (UTGÅTT)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Lagt ned

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 26
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Rukkedalen Friskole (privat) (UTGÅTT) Nes kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,0
Felles regler 4,2 4,2
Trivsel 4,4 4,3
Mestring 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,3
Motivasjon 4,0 3,9
Vurdering for læring 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 4,2 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Rukkedalen Friskole (privat) (UTGÅTT) Nes kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,4 3,4 86,3 2 786,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,0 7,7 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 9 445
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,3 17,3 66,1 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 44,4 44,4 10,7 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,6 9,4 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 9,2 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 15,3 10,9 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,9 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 414 2 414 55 688 1 779 179
Undervisningstimer totalt per elev 93 93 91 78
Indikator og nøkkeltall Nes kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 161 394 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 138 904 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 93,2 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 070 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 289 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år