Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Rjukan barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Rjukan barneskole
Sam Eydes Gate 163
3660 RJUKAN
Org.nr 973801317
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 228
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 30

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Rjukan barneskole Tinn kommune Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,4 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,2 4,0 4,1
Felles regler 4,1 4,1 4,4 4,4
Trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3
Mestring 3,7 3,7 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 3,9 4,0 4,4 4,4
Motivasjon 3,5 3,6 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,6 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,2 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Rjukan barneskole Tinn kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 30,0 79,0 1 886,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,4 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 9 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,0 65,9 69,3 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 11,3 14,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 8,6 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,0 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 13,3 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 10,9 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 13,6 16,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,7 17,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,0 85,2 97,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 063 49 981 1 194 802 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 88 85 63 60
Indikator og nøkkeltall Rjukan barneskole Tinn kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 148 963 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 119 942 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 462 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 184 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år