Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Risør barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Risør barneskole
Kjempestien 2
4956 RISØR
Org.nr 974616335
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Risør kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 350
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 17
Talet på lærarar 40

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Risør barneskole Risør kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,5 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,2 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,3 4,3 4,4
Trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3
Mestring 3,9 3,9 3,9 4,1
Støtte fra lærerne 4,1 4,3 4,3 4,4
Motivasjon 3,6 3,7 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Risør barneskole Risør kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 36,6 78,6 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,2 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 15 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,8 49,1 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 19,1 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,6 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,0 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 13,3 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 15,7 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,5 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 829 47 125 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 59 60
Indikator og nøkkeltall Risør barneskole Risør kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 340 113 241 116 183
Lønnsutgifter per elev 101 913 93 955 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 83,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 816 660 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 103 1 689 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år