Oversikt - Resahaugen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Resahaugen skole
Fjelltunvegen
4100 JØRPELAND
Org.nr 991602038
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Strand kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 450
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 23
Talet på lærarar 41

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Resahaugen skole Strand kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 37,1 150,7 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,7 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 33 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,3 51,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,7 21,8 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,7 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 16,3 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 13,9 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,9 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,6 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 91,3 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 25 683 94 253 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Resahaugen skole Strand kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 112 476 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 97 875 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 93,5 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 666 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 047 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år