Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Oversikt - Rennebu Enspire skole AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Rennebu Enspire skole AS (privat)
Orkdalsveien 1421
7393 RENNEBU
Org.nr 918511377
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rennebu Enspire skole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 28
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Rennebu Enspire skole AS (privat) Rennebu kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7
Faglig utfordring 4,1 4,0
Felles regler 4,3 4,3
Trivsel 4,2 4,1
Mestring 3,9 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,3
Motivasjon 3,7 3,7
Vurdering for læring 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 4,2 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Rennebu Enspire skole AS (privat) Rennebu kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 5,6 278,2 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,3 5,3 8,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 45 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 280,0 280,0 50,7 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,8 1,8 16,1 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,5 5,5 10,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 10,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,4 6,4 13,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9 7,9 13,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,2 5,2 14,2 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 13,9 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 92,7 93,0 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 895 3 895 181 729 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 139 139 80 78
Indikator og nøkkeltall Rennebu Enspire skole AS (privat) Rennebu kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 156 053 123 789 121 243
Lønnsutgifter per elev 118 770 97 586 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 83,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 589 1 009 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 719 1 360 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år