Oversikt - Ramsum skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ramsum skole
Gamle Kongevei 26
3160 STOKKE
Org.nr 975271102
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 57
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ramsum skole Sandefjord kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 617,1 2 522,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 12,8 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 134 488 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,3 53,1 57,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 21,7 19,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 13,0 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,9 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 17,8 17,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 15,6 15,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 18,1 17,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,1 19,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 97,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 006 397 190 1 609 778 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 70 56 57 60
Indikator og nøkkeltall Ramsum skole Sandefjord kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 106 356 110 089 116 183
Lønnsutgifter per elev 87 488 90 588 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 85,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 092 1 138 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 735 1 665 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år