Oversikt - Ramsum skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ramsum skole
Gamle Kongevei 26
3160 STOKKE
Org.nr 975271102
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 59
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ramsum skole Sandefjord kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 603,9 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 12,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 127 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,4 56,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 21,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 17,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 15,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 092 393 659 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 69 55 61
Indikator og nøkkeltall Ramsum skole Sandefjord kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 118 758 126 820
Lønnsutgifter per elev 96 103 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 770 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 298 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år