Oversikt - Raknes skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Raknes skule
Raknes
6475 MIDSUND
Org.nr 975284336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 72
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 10

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Raknes skule Molde kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,4 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 58,4 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,0 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 219 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 59 65 61
Indikator og nøkkeltall Raknes skule Molde kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 124 485 121 243
Lønnsutgifter per elev 100 294 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 936 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 509 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år