Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Raknes skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Raknes skule
Raknes
6475 MIDSUND
Org.nr 975284336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Midsund kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 91
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 9

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Raknes skule Midsund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 24,3 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,1 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,4 60,4 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,6 16,8 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,6 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,6 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 15,3 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 13,3 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,4 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,9 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,1 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 472 15 531 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 63 60
Indikator og nøkkeltall Raknes skule Midsund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 145 569 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 121 693 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,4 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 739 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 056 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år