Oversikt - Oslo voksenopplæring Skullerud

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo voksenopplæring Skullerud
Inngang G Olaf Helsets vei 5
0694 OSLO
Org.nr 974589885
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Oslo voksenopplæring Skullerud Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5 657,7 5 657,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 949 949 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,7 68,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 16,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 15,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 15,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 18,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 19,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 94,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 674 009 3 674 009 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 61
Indikator og nøkkeltall Oslo voksenopplæring Skullerud Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 840 131 840 126 820
Lønnsutgifter per elev 94 141 94 141 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,2 73,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 173 2 173 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 187 1 187 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år