Oversikt - Oslo By Steinerskole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo By Steinerskole (privat)
St. Olavsgate 4-6
0165 OSLO
Org.nr 981089065
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo By Steinerskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Oslo By Steinerskole (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 369,3 369,3 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 31 31 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,6 119,6 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 8,4 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,0 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 16,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,7 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 15,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 19,1 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 91,2 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 230 569 230 569 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 62 62 78
Indikator og nøkkeltall Oslo By Steinerskole (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 125 714 125 714 121 243
Lønnsutgifter per elev 88 032 88 032 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,2 72,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 856 1 856 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 243 1 243 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år