Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Oslo By Steinerskole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo By Steinerskole (privat)
St. Olavsgate 4-6
0165 OSLO
Org.nr 981089065
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Oslo By Steinerskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Oslo By Steinerskole (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 359,8 359,8 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,1 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 26 26 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,2 140,2 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 7,1 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,8 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 16,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 16,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 15,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 19,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 90,5 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 224 681 224 681 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 79
Indikator og nøkkeltall Oslo By Steinerskole (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 120 782 120 782 116 183
Lønnsutgifter per elev 84 746 84 746 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,4 72,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 830 1 830 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 295 1 295 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år