Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Oppheim skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oppheim skule (UTGÅTT)
Oppheimstunet 26
5713 VOSSESTRAND
Org.nr 975267709
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 71
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Oppheim skule (UTGÅTT) Voss kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 184,7 5 455,0 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,0 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 22 743 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,9 77,3 80,7 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 12,2 13,6 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,8 13,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,7 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 14,3 17,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 98,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 222 112 466 3 399 598 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 59 65 57 58
Indikator og nøkkeltall Voss kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 118 891 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 98 533 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 902 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 874 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år