Oversikt - Onarheim skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Onarheim skule
Onarheimsvegen 297
5694 ONARHEIM
Org.nr 975281442
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 32
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Onarheim skule Tysnes kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,5 30,0 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 11,0 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 7 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,7 41,8 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 24,2 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 13,7 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,3 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 15,4 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 14,4 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0 20,8 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,9 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 486 19 414 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 78 64 58 60
Indikator og nøkkeltall Onarheim skule Tysnes kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 147 989 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 115 675 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 879 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 744 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år