Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Okstad skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Okstad skole
Okstadvegen 6
7075 TILLER
Org.nr 979195192
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 119
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 10

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Okstad skole Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,0 1 812,3 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,7 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 290 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,1 70,9 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,9 16,0 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,5 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,4 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 17,2 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 15,0 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 18,5 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,4 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,0 96,9 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 782 1 159 971 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 61 60
Indikator og nøkkeltall Okstad skole Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 108 554 116 183
Lønnsutgifter per elev 85 180 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 817 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 214 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år