Oversikt - Oksfjord oppvekstsenter - Avd skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oksfjord oppvekstsenter - Avd skole
Storengveien 2
9158
Org.nr 975268608
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Nordreisa kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 14
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Oksfjord oppvekstsenter - Avd skole Nordreisa kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,5 64,5 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 8,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 8 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,0 57,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 12,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 8,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 10,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,7 9,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 10,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,9 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 89,6 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 653 41 966 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 118 89 61
Indikator og nøkkeltall Oksfjord oppvekstsenter - Avd skole Nordreisa kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 138 945 121 243
Lønnsutgifter per elev 110 300 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 520 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 229 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år