Oversikt - Oksenøya skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oksenøya skole
Forneburingen 300
1364 FORNEBU
Org.nr 922266212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-1. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 43
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Oksenøya skole Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 1 356,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 13,4 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 151 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,5 107,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 14,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 17,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 15,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,5 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 736 860 824 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 64 53 61
Indikator og nøkkeltall Oksenøya skole Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 006 121 243
Lønnsutgifter per elev 78 054 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,9 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 831 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 196 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år