Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Øysletta skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Øysletta skole (UTGÅTT)
Øysletta
7863 OVERHALLA
Org.nr 975269132
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Overhalla kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 38
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Overhalla kommune Nasjonalt
Læringskultur 3,7 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,4
Trivsel 4,1 4,3
Mestring 3,7 4,1
Støtte fra lærerne 4,1 4,4
Motivasjon 3,6 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Overhalla kommune Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 54,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 33 709 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 72 60
Indikator og nøkkeltall Overhalla kommune Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 115 329 123 219 116 183
Lønnsutgifter per elev 92 743 99 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,6 83,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 073 1 082 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 654 1 276 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år