Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Øyra skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Øyra skule
Porsemyrvegen 43
6103 VOLDA
Org.nr 975277100
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 345
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 25
Talet på lærarar 32

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Øyra skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,2 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,8 3,7 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,5 4,4
Trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,6 3,7 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,2 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Øyra skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 113,5 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 10,6 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 17 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,2 65,7 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,1 14,9 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,2 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,0 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,2 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 13,5 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 15,5 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,0 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 780 74 452 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 57 67 63 60
Indikator og nøkkeltall Øyra skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 123 752 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 103 390 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,8 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 794 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 500 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år