Oversikt - Øvrebygda skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Øvrebygda skule
Koløyvegen 46
5419 FITJAR
Org.nr 875281372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Fitjar kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 50
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Øvrebygda skule Fitjar kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 49,6 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 4 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,9 116,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 7,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 16,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 12,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4 18,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,9 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 193 29 059 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 61
Indikator og nøkkeltall Øvrebygda skule Fitjar kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 130 083 126 820
Lønnsutgifter per elev 109 661 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 433 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 827 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år