Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Øvre Slettheia skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Øvre Slettheia skole
Slettheiveien 71
4626 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 114
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 11

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Øvre Slettheia skole Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 978,6 2 134,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,7 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 150 383 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0 73,6 60,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 15,4 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 13,5 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,0 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 16,8 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 15,0 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,6 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,9 18,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 267 621 137 1 345 283 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 64 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Øvre Slettheia skole Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 769 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 580 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,8 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 554 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 243 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år