Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Østli skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Østli skole
Marens Vei 9
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975322645
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 331
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 30

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Østli skole Oppegård kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,4 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 3,9 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,1 4,0 4,1
Felles regler 4,7 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,5 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,1 3,9 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,2 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Østli skole Oppegård kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 294,3 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,2 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 28 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,4 131,6 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 9,7 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 15,2 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,4 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 17,6 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 15,7 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 18,8 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,1 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 94,9 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 337 187 770 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 53 60
Indikator og nøkkeltall Østli skole Oppegård kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 91 826 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 74 291 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,4 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 116 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 370 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år