Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Ntg-U Bodø AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ntg-U Bodø AS (privat)
Fridtjof Nansens Vei 5
8003 BODØ
Org.nr 916688296
Privatskole
Grunnskole
8.-8. trinn
Skoleeier: Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 32
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ntg-U Bodø AS (privat) Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 15,6 120,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 7,8 7,6 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 32 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 45,7 27,0 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 15,7 26,6 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 6,3 8,8 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 23,8 15,1 9,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 11,6 10,7 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 4,6 10,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,5 10,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,8 17,3 11,6 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 83,2 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 341 10 146 81 879 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 42 91 95 79
Indikator og nøkkeltall Ntg-U Bodø AS (privat) Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 112 680 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 95 155 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,3 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 334 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 805 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år