Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Norlights International School Oslo AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Norlights International School Oslo AS (privat)
Skådalsveien 33
0781 OSLO
Org.nr 915601618
Privatskole
Grunnskole
1.-9. trinn
Skoleeier: Norlights International School Oslo AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 134
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 9
Talet på lærarar 16

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Norlights International School Oslo AS (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,3 3,7 3,7 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,4 3,4 3,7
Faglig utfordring 3,6 3,8 3,8 4,0
Felles regler 4,3 4,2 4,2 4,3
Trivsel 3,8 4,1 4,1 4,2
Mestring 3,9 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,3 4,1 4,1 4,3
Motivasjon 3,9 3,7 3,7 3,7
Vurdering for læring 3,8 3,5 3,5 3,8
Støtte hjemmefra 4,3 4,1 4,1 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Norlights International School Oslo AS (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 359,8 359,8 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 11,1 11,1 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 26 26 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 140,2 140,2 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 7,1 7,1 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 12,8 12,8 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,0 16,0 16,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 16,9 16,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0 16,1 16,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 15,0 15,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,0 19,0 19,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,5 90,5 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 287 224 681 224 681 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 54 63 63 79
Indikator og nøkkeltall Norlights International School Oslo AS (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 120 782 120 782 116 183
Lønnsutgifter per elev 84 746 84 746 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,4 72,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 830 1 830 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 295 1 295 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år