Oversikt - Nordskogen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nordskogen skole
Nordskogvegen 33
9990 BÅTSFJORD
Org.nr 975294684
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Båtsfjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 83
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 12

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nordskogen skole Båtsfjord kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 35,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 7,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,7 54,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,3 11,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 7,9 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 11,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 10,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 9,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,1 89,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 372 21 138 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 77 97 61
Indikator og nøkkeltall Nordskogen skole Båtsfjord kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 165 997 121 243
Lønnsutgifter per elev 138 645 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,8 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 573 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 196 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år