Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Nordskogen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nordskogen skole
Nordskogvegen 33
9990 BÅTSFJORD
Org.nr 975294684
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Båtsfjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 103
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 9
Talet på lærarar 16

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nordskogen skole Båtsfjord kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 32,0 1 155,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 8,3 8,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 10 138 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,4 23,7 60,0 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,3 29,7 12,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 8,8 8,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,1 9,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 12,2 11,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8 9,8 10,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 14,1 11,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,2 11,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,8 83,0 90,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 624 19 386 729 006 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 93 86 88 60
Indikator og nøkkeltall Nordskogen skole Båtsfjord kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 157 422 151 052 116 183
Lønnsutgifter per elev 126 912 118 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,1 85,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 287 1 146 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 707 2 041 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år