Oversikt - Nordlandet skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nordlandet skole
Dromnesvegen 11
6699 KJØRSVIKBUGEN
Org.nr 997183770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Aure kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 27
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nordlandet skole Aure kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 53,9 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,2 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 11 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,1 34,9 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,1 20,6 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 9,0 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,7 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 10,7 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 9,2 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 12,1 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 11,3 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 592 33 497 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 96 87 65 61
Indikator og nøkkeltall Nordlandet skole Aure kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 165 489 131 286 126 820
Lønnsutgifter per elev 141 074 105 921 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 84,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 156 980 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 589 1 454 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år