Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Nordlandet skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nordlandet skole
Dromnesvegen 11
6699 KJØRSVIKBUGEN
Org.nr 997183770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Aure kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 25
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nordlandet skole Aure kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,7 54,2 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,5 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 9 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,9 42,9 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,7 17,1 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 8,8 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,1 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 10,9 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1 8,7 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 12,0 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,9 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,0 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 405 33 503 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 96 84 63 60
Indikator og nøkkeltall Nordlandet skole Aure kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 161 491 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 137 030 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,3 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 353 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 951 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år