Oversikt - Nordhagen skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nordhagen skole (UTGÅTT)
2435 BRASKEREIDFOSS
Org.nr 975273237
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Våler kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 61
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 11

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Nordhagen skole (UTGÅTT) Våler kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,4 4,1 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,7 3,9 4,1 4,1
Felles regler 4,7 4,4 4,2 4,3
Trivsel 4,5 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,3 4,0 3,9 3,9
Vurdering for læring 4,1 3,6 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,1 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nordhagen skole (UTGÅTT) Våler kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 42,9 2 116,9 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 8,8 11,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 4 327 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,2 82,7 63,8 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 9,7 15,4 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 8,2 12,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,7 13,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2 11,1 15,3 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,2 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 779 28 040 1 336 145 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 128 82 64 59
Indikator og nøkkeltall Våler kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 156 781 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 125 454 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 346 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 994 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år