Oversikt - Navestad barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Navestad barneskole
Navestadveien 98
1738 BORGENHAUGEN
Org.nr 975280519
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 47
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Navestad barneskole Sarpsborg kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 625,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 125 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,0 52,6 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 49,4 20,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 12,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 16,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 964 394 599 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 63 60 61
Indikator og nøkkeltall Navestad barneskole Sarpsborg kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 109 487 121 243
Lønnsutgifter per elev 91 942 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,1 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 422 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 008 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år