Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Navestad barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Navestad barneskole
Navestadveien 98
1738 BORGENHAUGEN
Org.nr 975280519
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 54
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Navestad barneskole Sarpsborg kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 590,2 3 084,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,5 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 102 536 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6 64,5 63,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,4 17,3 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 13,0 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,4 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 17,3 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 14,7 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,9 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,7 19,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,6 98,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 420 375 482 1 972 962 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 63 57 58 60
Indikator og nøkkeltall Navestad barneskole Sarpsborg kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 103 103 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 85 816 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,3 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 642 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 100 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år