Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Mørkved skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Mørkved skole
Kongsvegen 94
2380 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270564
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 318
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 21
Talet på lærarar 38

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Mørkved skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,5 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,7 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,2 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Mørkved skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 39,1 437,4 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 10,2 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 38 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 105,8 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 8,7 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 11,1 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 14,6 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 12,8 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 14,3 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 26 942 281 656 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 85 70 63 60
Indikator og nøkkeltall Mørkved skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 117 705 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 96 275 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 396 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 289 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år