Oversikt - Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Torgveien 29
4016 STAVANGER
Org.nr 874624772
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1 346,7 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 216 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,2 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 858 303 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 61
Indikator og nøkkeltall Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 112 414 114 270 121 243
Lønnsutgifter per elev 87 554 92 848 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,6 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 866 959 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 413 1 600 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år