Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Moan skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Moan skole
Lundevegen 20
9151 STORSLETT
Org.nr 879931282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Nordreisa kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 152
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 21

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Moan skole Nordreisa kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,0 63,2 1 999,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,2 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 9 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 54,4 66,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 13,8 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,6 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,5 11,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 10,7 14,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 9,2 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 10,5 15,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,0 15,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 92,3 94,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 934 41 218 1 276 329 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 85 87 70 60
Indikator og nøkkeltall Moan skole Nordreisa kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 138 256 126 745 116 183
Lønnsutgifter per elev 109 481 98 463 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,1 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 409 1 022 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 697 1 816 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år