Oversikt - Mellomåsen Skolesenter

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Mellomåsen Skolesenter
Kløveråsveien 1
8076 BODØ
Org.nr 974621177
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Nordland fylkeskommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Mellomåsen Skolesenter Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 619,1 3 077,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 105 549 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,9 48,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 11,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 14,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 94,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 392 411 1 959 102 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 65 74 61
Indikator og nøkkeltall Mellomåsen Skolesenter Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 127 138 249 121 243
Lønnsutgifter per elev 100 778 111 748 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 84,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 3 248 1 662 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 717 1 492 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år