Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Melkevarden skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Melkevarden skole (UTGÅTT)
Rypeveien 3
9800 VADSØ
Org.nr 874622192
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Vadsø kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 137
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 20

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Melkevarden skole (UTGÅTT) Vadsø kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 104,1 1 171,5 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 8,3 8,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 14 138 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,6 59,4 64,7 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 13,2 11,8 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 8,3 9,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,2 10,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,2 12,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,9 79,2 93,7 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 067 69 807 745 944 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 95 86 84 58
Indikator og nøkkeltall Vadsø kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 408 151 052 116 183
Lønnsutgifter per elev 99 802 118 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 85,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 486 1 146 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 692 2 041 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år