Oversikt - Markabygda Montessoriskole Sa (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Markabygda Montessoriskole Sa (privat)
Hallanvegen 20
7622 MARKABYGDA
Org.nr 987636750
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Markabygda Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 57
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 10

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Markabygda Montessoriskole Sa (privat) Levanger kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,0
Felles regler 4,0 4,3 4,3
Trivsel 3,9 4,2 4,1
Mestring 3,8 3,9 4,0
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,3
Motivasjon 3,4 3,7 3,7
Vurdering for læring 3,7 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 3,8 4,2 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Markabygda Montessoriskole Sa (privat) Levanger kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 22,8 278,2 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 7,5 8,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 45 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,1 31,5 50,7 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,1 22,3 16,1 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 8,6 10,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 7,5 10,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 12,0 13,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,3 13,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6 11,9 14,2 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 10,3 13,9 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 93,0 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 691 15 378 181 729 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 82 96 80 78
Indikator og nøkkeltall Markabygda Montessoriskole Sa (privat) Levanger kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 120 001 123 789 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 430 97 586 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 83,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 415 1 009 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 932 1 360 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år