Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Lovisenberg skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lovisenberg skole
Frognervegen 105
2322 RIDABU
Org.nr 975290379
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 93
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 9

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Lovisenberg skole Hamar kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,0 3,5 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,6 3,8 4,1 4,1
Felles regler 3,7 4,1 4,2 4,3
Trivsel 3,8 4,2 4,3 4,3
Mestring 3,8 4,1 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,7 3,9 3,9
Vurdering for læring 3,5 3,6 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Lovisenberg skole Hamar kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 284,7 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 13,1 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 59 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,6 53,9 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 20,9 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 14,0 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,2 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 18,7 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 17,1 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 18,7 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,0 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,7 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 205 174 771 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 67 55 63 60
Indikator og nøkkeltall Lovisenberg skole Hamar kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 119 637 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 98 180 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,4 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 275 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 229 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år