Oversikt - Løding skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Løding skole
Tverlandet
8050 TVERLANDET
Org.nr 974627744
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 228
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 22

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Løding skole Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,7 598,1 3 081,1 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 11,4 9,8 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 109 539 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,4 55,9 50,4 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,3 18,2 17,5 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,1 10,6 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,3 11,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,8 13,9 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,2 98,1 93,1 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 522 380 163 1 965 312 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 55 63 72 59
Indikator og nøkkeltall Løding skole Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 112 680 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 95 155 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,3 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 334 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 805 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år