Oversikt - Leikanger barneskule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Leikanger barneskule
Holevegen 15
6863 LEIKANGER
Org.nr 975299430
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 168
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 12
Talet på lærarar 23

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Leikanger barneskule Sogndal kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 599 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 69 61
Indikator og nøkkeltall Leikanger barneskule Sogndal kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år