Oversikt - Leikanger barneskule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Leikanger barneskule
Holevegen 15
6863 LEIKANGER
Org.nr 975299430
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Leikanger kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 168
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 12
Talet på lærarar 21

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Leikanger barneskule Leikanger kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 34,4 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,3 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,3 68,0 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 12,6 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,9 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,2 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,7 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 13,8 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5 13,3 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,8 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 93,7 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 340 20 407 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 68 69 72 60
Indikator og nøkkeltall Leikanger barneskule Leikanger kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 117 727 131 798 116 183
Lønnsutgifter per elev 99 078 106 964 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,5 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 513 1 010 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 531 1 902 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år