Oversikt - Langevåg skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Langevåg skule
Bratthaugmyra 39
6030 LANGEVÅG
Org.nr 875277162
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sula kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 506
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 25
Talet på lærarar 39

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Langevåg skule Sula kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,8 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,1 3,9 3,9 4,0
Felles regler 4,3 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,2 4,3
Mestring 3,9 3,9 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 3,5 3,5 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,1 4,2 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Langevåg skule Sula kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 35,2 110,8 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 13,5 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 20 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,9 65,9 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,2 18,3 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 13,7 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,4 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 17,3 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 15,0 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 17,1 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 22,0 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 97,6 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 598 70 832 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 47 53 65 61
Indikator og nøkkeltall Langevåg skule Sula kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 105 370 124 485 121 243
Lønnsutgifter per elev 82 943 100 294 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,5 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 837 936 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 584 1 509 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år