Oversikt - Lampeland skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lampeland skole
Lyngdalsvegen 23
3623 LAMPELAND
Org.nr 975285146
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Flesberg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 125
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 14

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Lampeland skole Flesberg kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 36,6 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,9 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,0 91,0 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 9,4 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 11,5 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,1 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,6 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 12,4 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,2 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,0 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 609 22 441 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 69 72 57 60
Indikator og nøkkeltall Lampeland skole Flesberg kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 141 417 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 115 231 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,5 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 666 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 199 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år