Oversikt - Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole
Vesthitterveien 617
7243 KVENVÆR
Org.nr 974560402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 11
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole Hitra kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,3 5 006,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 11,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 803 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,4 65,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 16,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2 15,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,2 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 49,3 97,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 427 3 192 890 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 130 61 61
Indikator og nøkkeltall Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole Hitra kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 127 888 126 820
Lønnsutgifter per elev 101 181 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,1 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 015 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 187 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år