Oversikt - Kvalavåg Montessoriskole AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kvalavåg Montessoriskole AS (privat)
Kalstøvegen 25
4264 KVALAVÅG
Org.nr 996755592
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvalavåg Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 60
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 10

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kvalavåg Montessoriskole AS (privat) Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,7
Faglig utfordring 3,9 3,8 4,0
Felles regler 4,2 4,2 4,3
Trivsel 3,7 4,0 4,1
Mestring 3,6 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,3
Motivasjon 3,4 3,7 3,7
Vurdering for læring 3,8 3,7 3,8
Støtte hjemmefra 4,1 4,2 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kvalavåg Montessoriskole AS (privat) Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 35,7 384,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 10,2 9,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 12 74 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,3 27,1 46,1 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 61,1 35,0 19,1 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 9,3 12,3 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,5 12,5 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 16,4 15,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 12,5 14,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2 12,0 15,3 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 23,2 15,7 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,5 84,1 84,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 928 23 455 244 112 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 99 69 72 78
Indikator og nøkkeltall Kvalavåg Montessoriskole AS (privat) Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 112 972 114 270 121 243
Lønnsutgifter per elev 94 179 92 848 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 990 959 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 221 1 600 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år