Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Kosmo Oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kosmo Oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (UTGÅTT)
Kosmo
8215 VALNESFJORD
Org.nr 975289524
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 17
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 133,7 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,7 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,0 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 87 637 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 84 73 60
Indikator og nøkkeltall Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 144 017 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 116 475 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 909 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 819 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år