Oversikt - Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Horntvedtveien 230
3160 STOKKE
Org.nr 990805512
Privatskole
Grunnskole
11.-13. trinn
Skoleeier: Klokkergårdstiftelsen (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 0
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 0
Talet på lærarar 1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat) Sandefjord kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 66,8 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 39 586 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 81 78
Indikator og nøkkeltall Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat) Sandefjord kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 118 758 126 820
Lønnsutgifter per elev 96 103 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 770 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 298 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år