Oversikt - Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Horntvedtveien 230
3160 STOKKE
Org.nr 990805512
Privatskole
Grunnskole
11.-13. trinn
Skoleeier: Klokkergårdstiftelsen (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 0
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 0
Talet på lærarar 1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat) Sandefjord kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 71,9 185,8 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 8,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 34 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,9 42,6 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 18,3 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 12,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 14,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 13,0 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 12,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6 17,1 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 91,2 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 43 491 116 778 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 100 81 79
Indikator og nøkkeltall Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat) Sandefjord kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 115 286 114 055 121 243
Lønnsutgifter per elev 93 959 93 780 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 84,8 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 124 1 052 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 378 1 420 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år